Περιγραφή Project

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Παιδοκεντρικού Σχεδιασμού Baby Eco Design έκανε την μελέτη, για την ανακαίνιση με Παιδοκεντρικό Σχεδιασμό για ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον του νηπιαγωγείου, Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο – Αθήνα. Το συγκεκριμένο έργο, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βάσει των αρχών του Παιδοκεντρικού Σχεδιασμού, εστιάζοντας στο παιδί & στις αναπτυξιακές ανάγκες του, παρέχοντας το βέλτιστο μαθησιακό περιβάλλον, όχι μόνο για μελλοντικά ακαδημαϊκά επιτεύγματα, αλλά και για κοινωνική επιμόρφωση και ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων ζωής. Εμείς αναλάβαμε την τρισδιάστατη σχεδίαση και απεικόνιση του χώρου με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια ώστε οι υπεύθυνοι του εκπαιδευτηρίου να έχουν εικόνα το του αποτελέσματος πριν αυτό να κατασκευαστεί