Περιγραφή Project

Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας PHYSIOMETRICS είναι ένα φυσικοθεραπευτήριό που βασίζεται σε νέες μεθόδους αποκατάστασης, με γνώμονα την καινοτομία, και στηριζόμενο στις τελευταίες επιστημονικές έρευνες. Όλα αυτά κληθήκαμε να τα παρουσιάσουμε σε ένα όμορφο και λειτουργικό site. Στο physiometrics.gr ο χρήστης μπορεί να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του κέντρου, για τις εγκαταστάσεις καθώς και τρόπους επικοινωνίας. Το site διαθέτει επιπλέον όλα τα απαραίτητα εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.